BQT Ngàn thu vĩnh biệt

nganthuvinhbiet.online.fr

Ông Nguyễn Việt Chữ

pháp danh : Quảng Tŕ

Sanh ngày 26/06/1947 nhằm ngày 08 tháng 05 năm Đinh Hợi

đă tạ thế ngày 13 tháng 12 năm 2014 nhằm ngày 22 tháng 10 năm Giáp Ngọ tại Thakhek (Lao)

Hưởng thọ 68 tuổi.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lễ hoả táng ngày thứ tư 24/12/14 lúc 10 giờ 30

tại nghĩa trang Crématorium de la Fontaine Saint-Martin

15, Avenue de la Fontaine Saint-Martin - 94460 Valenton
 
 
Lễ cầu siêu cho hương linh Nguyễn Việt Chữ pd Quảng Tŕ
 
 
Những lời tỏ ḷng thương tiếc, tuởng niểm...
 
 
Thắp một nén hương vĩnh biệt...
 
 
Vĩnh biệt...
 

http://nganthuvinhbiet.online.fr/NguyenVietChu/