BQT Ngàn thu vĩnh biệt

nganthuvinhbiet.online.fr

Ông Nguyễn Việt Chữ

pháp danh : Quảng Tŕ

Sanh ngày 26/06/1947 nhằm ngày 08 tháng 05 năm Đinh Hợi

đă tạ thế ngày 13 tháng 12 năm 2014 nhằm ngày 22 tháng 10 năm Giáp Ngọ tại Thakhek (Lao)

Hưởng thọ 68 tuổi.


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lễ hoả táng cử hành vào ngày thứ tư 24/12/14

tại nghĩa trang Crématorium de la Fontaine Saint-Martin

15, Avenue de la Fontaine Saint-Martin - 94460 Valenton

Click pour voir toutes les photos
 
 

http://nganthuvinhbiet.online.fr/NguyenVietChu/